فن های (-EBMPAPST-COMMONWEALTH- TIDAR)تابلویی

0

 

 

فن تابلویی

فن تابلویی در تابلو برق ها جهت خنک کردن قطعات الکتریکی بکار می رود.این فن ها در کابین های آسانسور و قطعات کامپیوتری از جمله مادربرد کاربرد دارند.

 

فن از مجموع موتور، پروانه و بدنه تشکیل شده است که بسته به نوع موتور به دو نوع AC و DC تقسیم می شود.

فن تابلویی

فن( ۲۲۰V AC (ebmpapstبلبرینگی ( BALL BEARING )
۱٫ فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
۲٫ فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
۳٫ فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
۴٫ فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
۵٫ فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن تابلویی

فن (۲۲۰V AC (Tdar بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
۱٫ فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.
۳٫ فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.
۴٫ فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.
۵٫ فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.

فن تابلویی

فن (۲۲۰V AC ( Tdar بوشی :
۱٫ فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.
۲٫ فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.
۳٫ فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.
۴٫ فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.
۵٫ فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت تیدار تایوان.

فن تابلویی

فن (۲۲۰V AC (ebmpapst بوشی  :
۱٫ فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBMPAPST آلمان.
۲٫ فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
۳٫ فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
۴٫ فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
۵٫ فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBMPAPST آلمان.

فن تابلویی

فن (۲۲۰V AC ( COMMONWEALTH بوشی :
۱٫ فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
۲٫ فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
۳٫ فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
۴٫ فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
۵٫ فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان

فن تابلویی

فن (۲۲۰V AC ( COMMONWEALTH بلبرینگی :
۱٫ فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
۲٫ فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
۳٫ فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
۴٫ فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
۵٫ فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان

Leave A Reply

Your email address will not be published.